mua bán đất sai gòn

mua dat gia re

mua bán dat gia re quan 9

dia oc an phu

dia oc an phu quan 2
ban dat quan 9

Tp.HCM: Giải quyết tranh chấp đất lần đầu không quá thời hạn 45 ngày

19-03-2018 08:55:33 AM
Vừa qua, UBND Tp.HCM đã ban hành Quyết định số 06/2018/QĐ - UBND quy định về giải quyết tranh chấp đất đai và cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước trong trường hợp các bên tranh chấp không có giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; đồng thời, quy định về trình tự, thủ tục cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành trên địa bàn thành phố.

Về thẩm quyền giải quyết các tranh chấp đất đai, Chủ tịch UBND cấp huyện giải quyết lần đầu đối với các tranh chấp đất đai giữa cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư với nhau. Còn Chủ tịch UBND thành phố giải quyết các tranh chấp đất đai mà Chủ tịch UBND cấp huyện đã giải quyết tranh chấp lần đầu nhưng còn tranh chấp; giải quyết tranh chấp lần đầu đối với các tranh chấp đất đai mà một trong các bên tranh chấp là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tranh chấp đất đai
Thời hạn giải quyết tranh chấp đất đai lần đầu của Chủ tịch UBND
cấp huyện không quá 45 ngày. Ảnh: Tấn Lợi

Ngoài ra, quyết định 06 cũng quy định đối với cá nhân, tổ chức tranh chấp đất đai phải có căn cứ chứng minh đã tiến hành thủ tục hòa giải nhưng không thành; phần đất tranh chấp thuộc quyền sử dụng của mình hoặc có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đến UBND các cấp… Việc yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện bằng đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai trực tiếp đến đúng cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trong thời hạn quy định.

Về thời hạn giải quyết tranh chấp đất đai lần đầu của Chủ tịch UBND cấp huyện, quyết định 06 quy định không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp những vụ việc tranh chấp đất đai có nhiều tình tiết phức tạp; những vụ việc tranh chấp đất đai ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn, tuy nhiên không quá 55 ngày, tính từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Còn thời hạn giải quyết tranh chấp đất đai lần đầu của Chủ tịch UBND thành phố không quá 60 ngày, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; với những vụ việc tranh chấp đất đai có nhiều tình tiết phức tạp, những vụ việc tranh chấp đất đai ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn, song không quá 70 ngày tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cũng theo quyết định 06, các bên tranh chấp có nghĩa vụ chấp hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực thi hành, nếu không tự nguyện chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành và phải chịu mọi chi phí cho việc tổ chức cưỡng chế đó.

Trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, người giải quyết tranh chấp đất đai có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp, cá nhân, tổ chức có liên quan thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực thi hành do mình ban hành; đồng thời, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện hoặc kiến nghị cơ quan, cá nhân, tổ chức có thẩm quyền xử lý.

Khi quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành, Phòng TN&MT, Sở TN&MT có trách nhiệm trình UBND cùng cấp theo thẩm quyền cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (trường hợp quyết định giải quyết công nhận quyền sử dụng đất cho các bên tranh chấp); giải quyết các quyền và nghĩa vụ có liên quan cho các bên tranh chấp theo đúng quy định của pháp luật.

(Theo Người tiêu dùng) 
Nhà - đất bán Nhà - đất mua Nhà - đất cho thuê
Hỗ trợ vay ngân hàng
Bản đồ quy hoạch khu dân cư Phước Long A,B Q.9